НЕ ВІДПОВІДАЄ ПОТРЕБАМ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ – КОМІСІЯ ГРЕБИ ПРО ІМЗО

Звіт про комісійне дослідження діяльності Інституту модернізації змісту освіти, яке міністр Лілія Гриневич наказала провести 28 серпня 2018 року – за день до свого звіту на засіданні уряду про провальну підготовку “Нової української школи”, – дає відповідь на питання, де саме домінує “інституційна слабкість” – в ІМЗО чи в самому керівництві Міністерстві освіти і науки.

Насамперед, що перевіряла комісія заступника міністра Романа Греби.
У поле зору робочої групи потрапили:
 • питання редакційно-видавничої діяльності;
 • процедури проведення тендерів щодо закупівель послуг, підручників, обладнання тощо в період з 2017-го по 2018- й навчальні роки;
 • кадрові питання/порядку призначення працівників на посади;
 • виконавська дисципліна, зокрема виконання доручень і наказів Міністерства освіти і науки України;
 • рівень оплати праці працівників ДНУ “ІМЗО”;
 • бюджетні програми проведення олімпіад;
 • порядок використання державного майна, яке знаходиться на балансі ДНУ “ІМЗО”;
 • порядок витрат/наповнення спецфонду ДНУ “ІМЗО”.

Текст звіту комісії публікується зі збереженням пунктуації та орфографії автора.

Перевірка питань редакційно-видавничої діяльності

Діяльність ДНУ «ІМЗО» регламентується статутом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», затвердженим Міністром освіти і науки України С. М. Квітом 24.03.2016 (далі –  Статут).

Відповідно до Статуту редакційно-видавнича діяльність включає такі напрямки:

 • вивчення потреби освіти у сучасній навчальній літературі та стану забезпечення нею навчальних закладів;
 • формування переліку навчально-методичної літератури;
 • забезпечення навчальних закладів необхідними навчально-методичними, науковими та іншими виданнями, контроль за ходом їх постачання;
 • забезпечення освітніх потреб української діаспори;
 • проведення виставок, презентацій навчально-методичних та наукових видань;
 • здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.

Під час дослідження перевірено документацію щодо конкурсного відбору проектів підручників для 1, 5 і 10 класів загальної середньої освіти, зокрема:

 • протоколи засідань комісій з шифрування та дешифрування;
 • протоколи засідань комісій з відбору експертів;
 • протоколи засідань конкурсних комісій;
 • протоколи засідань апеляційних комісій;
 • протоколи засідань Вченої ради Інституту про схвалення інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій підручників;
 • копії скарг, що розглядалися апеляційними комісіями.

Додатково перевірено журнали вхідної та вихідної документації, журнал реєстрації наказів, результати оприлюднення експертних висновків на сайті ДНУ «ІМЗО», заяви про нерозголошення членів комісій.

Крім цього, заслухано інформацію заступника директора Дубовик О.А., начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі Пархоменко Н.Є. та начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі Михайловської Н.А. про порядок здійснення процедури відбору експертів, підготовки експертних висновків, оцінних листів.

Встановлено, що ведення документації з конкурсного відбору проектів підручників для 1, 5 і 10 класів загальної середньої освіти в цілому відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів (оформлення протоколів, видання наказів про склад комісій тощо).

Однак, за вибірковою перевіркою було виявлено певні недоліки, зокрема:

 1. в окремих експертних висновках (наприклад, Соловей В.В., Бендерець Н.М., Хомутовська І.І., Довдер В.О.) відсутній підпис експерта на окремих або всіх сторінках висновку, що є недотримання правил оформлення експертних висновків;
 2. деякі експертні висновки складені після завершення строку проведення екпертизи (наприклад, Лавренова О. В., Бобкової О.С.), про що свідчать дати на останній сторінці експертного висновку; в окремих висновках дата не вказана (Соловей В.В., Мокрогуз О.П.);
 3. наявні випадки надання підручникам рекомендацій щодо надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» за результатами одного або двох експертних висновків, тоді як іншим такий гриф надано за результатами трьох або чотирьох експертних висновків (наприклад, у протоколах №2 засідання конкурсної комісії «Математична освітня галузь», «Суспільствознавство»);
 4. в деяких протоколах засідань конкурсних комісій вказані окремі висновки комісії щодо зауважень до експертних висновків, але не прийнято рішень щодо їх врахування при формуванні результатів експертизи (наприклад, у протоколах №2 засідань конкурсних комісії «Математична освітня галузь», «Українська мова і література»);
 5. в деяких випадках конкурсна комісія змінювала оцінку експерта зазначену в експертному висновку, що не передбачено положеннями про конкурсний відбір підручників (наприклад, у протоколі №2 засідання конкурсної комісії «Інтегрований курс»).

 

Перевірка процедури проведення тендерів щодо закупівель послуг, підручників, обладнання тощо в період з 2017 по 2018 навчальні роки

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 7 Закону контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України, здійснюють Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель визначено статтею 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої лвади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи.

Згідно з пунктом 9.10 Статуту в ДНУ «ІМЗО» створюється та діє Комітет з конкурсних торгів. Положення про Комітет з конкурсних торгів затверджується наказом директора Інституту.

Тендерний комітет ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» створено наказом ДНУ «ІМЗО» від 01.08.2018 № 24 «Про створення тендерного комітету Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – Тендерний комітет). До складу Тендерного комітету входять службові та інші особи Інституту, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі.

Тендерний комітет забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
 • здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання документів з питань публічних закупівель, оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель.

Відповідно до наказу ДНУ «ІМЗО» від 30.05.2018 №45 від 12.02.2017 №41 «Про структуру державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України» до структури Інституту входить відділ конкурсних торгів та закупівель, що складається з сектору електронних закупівель та  сектору тендерів  і конкурсних  торгів  із  загальною  кількістю  7 штатних одиниць.

Відділ конкурсних торгів та закупівель згідно з наказом ДНУ «ІМЗО» від 30.05.2018 № 45 «Про координацію роботи структурних підрозділів державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» між директором, першим заступником та заступниками директора» підпорядковано заступнику директора Сафонову Ю.М.

Станом на 20.08.2018 фактична загальна чисельність відділу становить 4 особи (начальник відділу конкурсних торгів та закупівель – 1 особа, сектор електронних закупівель –  3 особи).

Відділ конкурсних торгів та закупівель відповідно до покладених на нього завдань забезпечує реалізацію таких функцій:

 • забезпечення інформаційно-технічної підготовки для проведення засідань тендерного комітету Інституту щодо проведення публічних закупівель;
 • підготовка та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу: річних планів, додатків до річних планів та змін до них, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності), оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами), протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника, договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори та іншої інформації, що визначена Законом України «Про публічні закупівлі»;
 • забезпечення зв’язку з учасниками процедури закупівлі у встановленому законом порядку;
 • участь у підготовці матеріалів для вирішення спірних питань учасників процедур закупівель.

За результатами перевірки встановлено, що проведення закупівель підручників та обладнання у 2017 та 2018 навчальних роках було організовано на виконання наказів МОН щодо вжиття заходів стосовно видання та придбання за кошти державного бюджету підручників та проведено згідно з річними планами закупівель Інституту.

Зокрема, Річним планом закупівель на 2017 рік Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (зі змінами, затвердженими рішенням тендерного комітету від 11.12.2017 № 95) передбачено 15 позицій, з яких 9 стосуються безпосередніх функцій Інституту модернізації змісту освіти в частині видання підручників та проведення організаційних заходів (олімпіад, конкурсів тощо) та внесені до зазначеного плану напідставі наказів МОН.

Річним  планом  закупівель  на  2018  рік  Державної  наукової  установи «Інститут модернізації змісту освіти» (зі змінами, затвердженими рішенням тендерного  комітету від 02.08.2018 № 7014) передбачено 16 позицій, з яких 12 стосуються безпосередніх функцій Інституту модернізації змісту освіти в частині видання підручників та проведення організаційних заходів (олімпіад, конкурсів тощо) та внесені до зазначеного плану на підставі наказів МОН.

Крім цього, членами робочої групи було досліджено портал prozorro.gov.ua, що є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги (Таблиця 1).

Таблиця 1

Загалом робота відділу конкурсних торгів та закупівель у 2017 та 2018 навчальних роках відповідає статутним напрямкам діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Перевірка кадрових питань/порядку призначення працівників на посади

ДНУ «ІМЗО» у 2018 році здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, затвердженого наказом ДНУ «ІМЗО» від 27.12.2017 № 77 та погодженим із заступником Міністра Хобзеєм П.К.

Структуру Інституту затверджено наказом МОН від 12.01.2017 №41 «Про структуру ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України», яким визначена штатна чисельність працівників у кількості 370 штатних одиниць та встановлено в структурі 28 підрозділів, адміністрацію та філіали (Дніпропетровська, Дрогобицька, Закарпатська, Одеська, Чернівецька).

Вивчення кадрових питань здійснювалося за присутності начальника відділу кадрів ДНУ «ІМЗО» Косар Г.В. Встановлено, що ведення документації з кадрових питань в цілому відповідає вимогам чинного законодавства (особові справи співробітників, книги обліку, трудові книжки, накази та розпорядження тощо). Користування персональними даними здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Станом на 01.10.2018 в ДНУ «ІМЗО» 342 працюючих, в т. ч. 22 особи сумісники. 59 працівників (17%) мають наукові ступені та вчені звання: 9 докторів наук (в т. ч. З сумісники) та 49 кандидатів наук (в т.ч. 8 сумісників). У Філіях ДНУ «ІМЗО» працюють 19 осіб, в т.ч. 5 сумісників (26%).

Протягом десяти місяців 2018 року з ДНУ «ІМЗО» звільнилось 37 осіб, за 2017 рік – 47 осіб.

В установі працюють 13 військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження і приписані до військових комісаріатів(2 особи).

За результатами проведеного аналізу виявлено:

 • в межах затвердженої структури ДНУ «ІМЗО» наявні однакові структурні підрозділи, а саме: відділ електронних освітніх ресурсів (підпорядкований заступнику директора Литвиновій С.Г.) з чисельністю 6 штатних одиниць (наразі в штаті лише начальник відділу та 5 вакантних посад) та сектор електронних освітніх ресурсів (далі – ЕОР) відділу цифрової освіти та ІКТ (підпорядкований заступнику директора Литвиновій С.Г.) з чисельністю З штатні одиниці;
 • відбувається дублювання функцій структурних підрозділів в частині використання цифрових технологій, інновацій в освіті, інформаційно-освітніх ресурсів;
 • не чітко визначені завдання в положеннях структурних підрозділів; близько 30% штатних одиниць є вакантними посадами;

З метою оптимізації, підвищення ефективності роботи ДНУ «ІМЗО» до структури установи наказом МОН від 16.03.2018 № 249 було внесено зміни, а саме: сформовано відділ електронних освітніх ресурсів та додано посаду заступника директора.

Внутрішнім наказом ДНУ «ІМЗО» від 16 березня 2018 року №19 затверджено розширену структуру  установи, яка передбачає функціонування у складі відділів  2-5 секторів. До прикладу:

 • відділ інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи (10 штатних одиниць) містить три сектори;
 • відділ цифрової освіти та ІКТ (10 штатних одиниць) містить три сектори;
 • відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій школі (17 штатних одиниць) містить п ’ять секторів.

Правила внутрішнього розпорядку працівників ДНУ «ІМЗО» затверджено рішенням загальних зборів трудового колективу 23 грудня 2016 року (протокол №1). До відома працівників Інституту Правила внутрішнього розпорядку, за поясненнями працівників відділу кадрів, доводились керівниками відповідних структурних підрозділів.

Для комісійного дослідження надано Положення про структурні підрозділи ДНУ «ІМЗО», затверджені в установленому порядку керівником установи.

Підпорядкованість структурних підрозділів ДНУ «ІМЗО» за напрямами діяльності між директором, першим заступником та заступниками директора затверджено наказом ДНУ «ІМЗО» від 30.05.2018 № 45 «Про координацію роботи структурних підрозділів державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» між директором, першим заступником та заступниками директора».

Відповідно до зазначеного наказу відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі підпорядкований одночасно заступнику директора (Дубовик О.А.) та заступнику директора (Шияну Р.Б.).

Для комісійного дослідження надано Посадові інструкції всіх працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», затверджені в установленому порядку відповідними посадовими особами установи. Водночас  працівники під час ознайомлення з посадовою інструкцією не вказували дату.

У наказах про надання працівникам щорічних відпусток не вказується передбачена  статтею 79 Кодексу законів України про працю формулювання «щорічна основна відпустка», а в констатуючій частині – посилання на відповідну правову норму, що ускладнює контроль за правомірністю поділу щорічної відпустки на частини.

При вибірковій перевірці особових справ та особових карток працівників форми П-2, обліку і ведення трудових книжок порушень не виявлено.

Проте під час перевірки кадрових питань виявлено певні недоліки, зокрема:

Згідно з Інструкцією з діловодства в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (далі – Інструкція з діловодства), змістом, строками зберігання та напрямками діяльності, в Інституті видаються такі накази:

 • з виробничих питань (основної діяльності);
 • з оперативних питань;
 • з фінансових питань;
 • з кадрових питань.

Проекти наказів з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки) готуються відділом кадрів і розвитку персоналу на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв працівників, трудових договорів та інших документів.

Проте накази на відрядження перебувають у віданні відділу адміністративної роботи і ведуться з індексом «-оп», що суперечить вимогам Інструкції з діловодства Інституту. Відділом господарської роботи ведеться відповідний облік наказів з оперативних питань (тобто відрядження).

Форми ведення журналів реєстрації наказів Інструкцією з діловодства не затверджувалися і не є уніфікованими. Журнали реєстрації кадрових питань прошнуровані і пронумеровані, журнал реєстрації наказів на відрядження ведеться довільно. Окремо Інструкцією з діловодства передбачено ведення журналу реєстрації відряджень, який для перевірки не надавався.

Також є поодинокі випадки наявності значної кількості днів невикористаної співробітниками ДНУ «ІМЗО» відпустки, компенсація за які виплачується при звільненні.

За результатами вивчення та аналізу діяльності ДНУ «ІМЗО», можна зробити висновок, що організація кадрової роботи провадиться на достатньому рівні та відповідає чинному законодавству, але з метою усунення виявлених недоліків у подальшій роботі потребує ряд організаційних заходів.

 

Перевірка виконавської дисципліни,  в тому числі, виконання доручень і наказів МОН

Під час перевірки вивчалися наступні питання:

 • нормативно-правові документи Інституту щодо організації документообігу та забезпечення виконавської дисципліни;
 • наявність номенклатури справ відділу організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Інституту;
 • реєстрація контрольних карток АПУ, КМУ, ВРУ, міністерств, відомств та установ;
 • реєстрація карток звернень громадян;
 • реєстрація запитів на публічну інформацію;
 • реєстрація реєстраційно-контрольних карток звернень громадян на урядову гарячу лінію;
 • здійснення моніторингу та аналізу стану виконання та результативність виконання;
 • контроль за виконанням структурними підрозділами Інституту контрольних завдань органів державної влади;
 • організаційне забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність Інституту за звітний період.

Виконання функцій відділом організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Інституту регламентується Законом України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом Інституту, Положенням про відділ організаційно-аналітичного забезпечення та контролю.

Ведення діловодства здійснюється згідно з вимогами Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. №55.

Основними завданнями відділу є організаційне та аналітичне забезпечення діяльності Інституту шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність Інституту за звітний період; здійснення реєстру, моніторингу та аналізу стану виконання, результатів виконання, дотримання строків виконання структурними підрозділами Інституту контрольних завдань органів державної влади.

Відділ при виконанні своїх функцій співпрацює із управлінням адміністративно-господарського та організаційного забезпечення та управлінням з питань інформаційної політики та комунікацій МОН.

Документи, що надійшли на виконання до Інституту приймаються працівниками відділу та обробляються встановленим порядком. Після реєстрації документи подаються на розгляд керівництва Інституту, а при отриманні відповідних резолюцій, направляються безпосереднім виконавцям, яких визначили керівники.

Відділом здійснюється контроль за порядком виконання завдань та строками їх виконання. Здійснюються нагадування при порушенні таких строків, керівники Інституту інформуються про такі випадки.

На виробничих нарадах, які проводить директор Інституту щопонеділка, обов’язково обговорюються питання виконавської дисципліни.

За 2017 рік на виконання Інституту надійшло 11 (одинадцять) доручень керівників МОН у яких було 28 завдань. Усі вони були виконані.

Станом на 14 вересня 2018 року таких доручень надійшло 31 (тридцять одне) у яких було 73 завдання.

На час перевірки 11 з них ще не було виконано (знаходяться у стадії виконання).

За 2017 рік на виконання Інститутом на виконання Інститутом надійшло 205 наказів МОН, у яких було 304 завдання.

За звітний період 2018 року таких наказів надійшло 150 із 72 завданнями з  яких 43 завданням на час перевірки вже були виконані.

Сектором документообігу відділу адміністративної роботи провадиться відповідна робота щодо реєстрації запитів на публічну інформацію та наданню відповідей. У 2017 році опрацьовано 32 запити на публічну інформацію, а у 2018 році – 79.

Відсутність автоматизованої системи електронного документообігу в Інституті створює істотні проблеми у здійсненні контролю за виконавською дисципліною, не дозволяє якісно та вчасно реагувати на поставлені завдання та доручення Міністерства і, як наслідок, не дає можливості керівництву Інституту приймати ефективні управлінські рішення.

На виконання законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. №649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», відповідних нормативно-правових актів Державного агентства з питань електронного урядування України керівництву Інституту необхідно негайно вирішити питання щодо впровадження системи електронного документообігу для обміну інформацією виключно в електронному вигляді з МОН, іншими установами та організаціями.

Крім цього, за результатами проведення аналізу функціонування сфери інформаційних технологій в Інституті встановлено відсутність Концепції цифровізації сфери освіти і науки, яка повинна включати єдину політику розвитку технічного, апаратного, програмного та матеріального (контенту) забезпечення, що використовується в навчальному процесі.

 

Перевірка та аналіз рівня оплати праці працівників ДНУ «ІМЗО»

Видатки на оплату праці штатним працівникам здійснювались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201170 «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» (далі – КПКВК 2201170) в межах асигнувань, затверджених кошторисами.

Дослідженням фактичного виконання кошторису встановлено, що за загальним фондом кошторису асигнування за КПКВК 2201170 на оплату праці та обов’язкові нарахування надійшли в повному обсязі. Касові та фактичні видатки відповідають отриманим асигнуванням.

В ході дослідження встановлено, що в період з 01.09.2015 по даний час умови оплати праці працівників ДНУ «ІМЗО» регулювались постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 589 «Деякі питання утворення та оплати праці працівників державних наукових установ «Інститут модернізації змісту освіти» та «Інститут освітньої аналітики».

Робочою групою  в  ході  дослідження проведено аналіз оплати праці працівників Інституту за 2017 рік та 8 місяців 2018 року.

За результатами аналізу встановлено, що загальна сума витрачена за 2017 рік та 8 місяців 2018 року на виплату посадового окладу працівників Інституту становить 29 210,02 тис. грн або 47,07% від загальної суми асигнувань на виплату заробітної плати за такий же період.

Крім того, виявлено, що найбільший розмір витрат надодаткові виплати по заробітній платі становить:

 • сума преміювання працівників Інституту –  13 794,21 тис. грн або 22,23%;
 • сума персональної надбавки керівництву Інституту – 3 822,65 тис. грн або 6,16%;
 • сума матеріальної допомоги працівників Інституту – 3 265,11 тис. грн або 5,26%.

Згідно з наданими до робочої групи документами та усними поясненнями головного  бухгалтера  ДНУ «ІМЗО» персональна надбавка керівництву ДНУ «ІМЗО» передбачена в штатному розписі, затвердженому МОН та визначається умовами контрактів і наказів на її призначення.

В ході аналізу наданих до робочої групи Колективного договору та Положення про преміювання та соціальний захист працівників ДНУ «ІМЗО» встановлено, що даним Положенням про преміювання та соціальний захист працівників передбачено преміювання працівників ДНУ«ІМЗО» при виконанні ними показників у роботі.

Слід відмітити, що підпунктом 3 пункту 5 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 №589 «Деякі питання утворення та оплати праці працівників державних наукових установ «Інститут модернізації змісту освіти» та «Інститут освітньої аналітики» чітко передбачено, що преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників.

Проте,  вибірковим  дослідженням  стану  виконання  працівниками  ДНУ «ІМЗО» показників у роботі, які передбачені Положенням про преміювання та соціальний захист працівників, виявлено, що в документах на преміювання працівників підрозділів Інституту (службові записки керівників підрозділів, доповідні, подання тощо) відсутні відомості про виконання працівниками Інституту показників у роботі, які визначенні даним Положенням. Тобто, документи (службові записки керівників підрозділів, доповідні, подання тощо) для формування наказів не відповідають вимогам Положенням про преміювання та соціальний захист працівників.

Перевірка бюджетної програми проведення олімпіад

За період, що підлягав дослідженню, ДНУ «ІМЗО» отримувала бюджетні асигнування як розпорядних бюджетних коштів нижчого рівня за КПКВ 2201180 «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (далі – КПКВ 2201180).

Потреба в бюджетних коштах ДНУ «ІМЗО» подавалась на розгляд МОН у формі бюджетної пропозиції. Кошториси видатків за КПКВ 2201180 на 2017-2018 роки затверджені МОН та складені на підставі лімітних довідок відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогдо виконання кошторисів бюджетних  установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 з подальшими змінами та доповненнями (далі – Порядок №228).

До показників видатків Інституту по загальному фонду кошторисів на 2017-2018 роки складено відповідні розрахунки в розрізі кодів економічної класифікації видатків, як це передбачено вимогами пунктів 22, 23  Порядку № 228.

Проведеним порівнянням відповідності сум асигнувань, затверджених в кошторисі в розрізі КЕКВ, з даними книги обліку асигнувань, прийнятих зобов’язань, з фактично взятими зобов’язаннями на підставі укладених договорів порушень та розбіжностей за період, який підлягав ревізії, не встановлено.

Ревізією дотримання порядку обліку зобов’язань розпорядником бюджетних коштів – ДНУ «ІМЗО», порушень не встановлено.

Проведеним порівнянням даних «Звітів про надходження та використання коштів загального фонду»  (ф. №2д),  з  даними  карток  аналітичного  обліку фактичних видатків в розрізі КЕКВ, розбіжностей та порушень не встановлено.

В ході дослідження використання коштів на участь України у міжнародних учнівських олімпіадах виявлено окремі факти, коли кошти на відрядження для участі у міжнародних учнівських олімпіадах (проживання, харчування, добові тощо) видаються командам по поверненню з олімпіад. Тобто, члени команди (в тому числі, учні)  виїжджають до місця проведення міжнародної олімпіади за власний рахунок, а по поверненню отримують відшкодування понесених витрат.

Даний факт може мати негативні наслідки при участі України у міжнародних учнівських олімпіадах.

Крім того, ненадання коштів на відрядження є недотриманням п. 4 розділу І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59, де визначено, що ДНУ «ІМЗО» зобов’язана при відряджені забезпечити працівника (керівника команди) коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом).

 

Перевірка порядку використання державного майна, яке знаходиться на балансі ДНУ «ІМЗО»

10 та 11 вересня 2018 року працівниками Управління з питань державного майна та підприємств проведено огляд території, приміщень будівель та споруд Інституту за адресою: м. Київ, вул. Метрополита (так у тексті!) Василя Липківського, 36, а також території, приміщень будівель та споруд Інституту за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Приморське, вул. Морська, б/н.

За даними автоматизованої системи «Юридичні особи» станом на 06.09.2018 на балансі ІМЗО за адресою: м. Київ, вул. Метрополита Василя Липківського, 36, перебувають:

 1. Будівля школи (триповерховий будинок навчального корпусу, чотириповерховий будинок навчального корпусу (навчальний корпус) загальною площею 5100,7 кв. м (інвентарний номер 103120001).
 2. Модуль майстерні (навчально-виробнича майстерня) загальною площею 176,5 кв. м (інвентарний номер 101310012).
 3. Майстерня (двоповерховий будинок виробничого корпусу (корпус навчально-виробничих    майстерень) загальною площею 1106 кв. м (інвентарний номер 101320003).
 4. Майданчик спортивний загальною площею 1050 кв. м (інвентарний номер 101310002).
 5. Теплиця (навчальна теплиця) загальною площею 72 кв. м (інвентарний номер 101310004).
 6. Складське приміщення загальною площею 61 кв. м (інвентарний номер 101300019).
 7. Гараж цегляний загальною площею 92,2 кв. м (інвентарний номер 101310011).
 8. Прибудова для  навчальних  автомобілів загальною  площею 74,5  кв. м (інвентарний номер 101300016).
 9. Будівля напівпідвальна господарська (тир) загальною площею  227,8  кв. м (інвентарний номер 101310009).
 10. Прибудова металева (що за складом) загальною площею 33 кв. м (інвентарний номер 101310005).
 11. Прибудова із плоского шиферу загальною площею 38 кв.м (інвентарний номер 101330017).
 12. Прибудова металева для зберігання матеріалів загальною площею 39 кв. м (інвентарний номер 101300018).

Технічні паспорти на будівлі та споруди та документація на земельну ділянку відсутні.

У ході огляду встановлено:

Фасад будівлі школи (триповерховий будинок навчального корпусу, чотириповерховий будинок навчального корпусу (навчальний корпус) містить сліди локального неякісного підфарбовування, зовнішня система водовідведення покрита корозією, рами вікон, захисні ґрати, підвіконня та карнизи мають облущену фарбу, а також містять сліди іржі.

Зовнішній вигляд коридорів 2-4 поверхів будівлі свідчить про нещодавно здійснений косметичний ремонт (замінена підлога, двері, пофарбовані стіни). Коридор на першому поверсі має такі недоліки: відсутній плінтус, частина світильників не працює, застарілі плити підвісної стелі, двері мають потертості та сколи.

Спортивний зал будівлі використовується як склад для підручників. Комісією виявлені ознаки демонтажу системи опалення та зношене покриття підлоги (облущена фарба, тріщини, подряпини).

Модуль майстерні (навчально-виробнича майстерня) представляє собою металоконструкцію у формі ангару арочного типу з поперечними цегляними стінами та використовується як склад, що не відповідає своєму призначенню – навчально-виробнича майстерня. Всередині приміщення брудно, на підлозі пісок, земля, сміття, а також знаходяться зламані меблі, двері, рами вікон, ящики та інше. Зі слів працівників Інституту будівля не опалюється. Перегородки в майстерні місцями зруйновані, мають тріщини. Підлога бетонна, має тріщини та вибоїни, в деяких місцях з підлоги виглядає арматура. Стіни та стеля брудна, мають плями невідомого походження, тріщини, випинання та місцями відпадання штукатурки. Більшість світильників не працює або в них відсутні лампи. Система вентиляції потребує догляду.

Теплиця знаходиться в занедбаному стані, металевий каркас теплиці вражений корозією. Вся конструкція покрита склом, яке брудне, місцями розбите та покрите грибком. Всередині теплиці знаходяться зіпсовані меблі, віконні рами, стільці, дерев’яні бруски розкидані по всьому периметру та інше.

Фасад будівлі тиру (напівпідвальна господарська будівля) оздоблений блакитною плиткою старого зразка, яка вже втратила свої естетичні властивості. Плитка має вибоїни, відколи та тріщини, а місцями і відсутня. З-під покрівлі даху проростають рослини. На вікнах встановлені глухі металеві ґрати. Коробка та полотно вхідних дверей покриті корозією, виявлено часткове руйнування дверної коробки. Всередині декілька кімнат, які не відповідають санітарним вимогам, а саме: скрізь пил, бруд, грибок, відчутний виражений запах цвілі та вологості. Одна з кімнат не оздоблена, повністю бетонне покриття, яке має вибоїни, тріщини, вологі плями. В цій кімнаті знаходяться гнилуваті дерев’яні дошки та бруси, зіпсовані стільці та інше різне сміття. Інша кімната на 3/4 оздоблена тією ж плиткою, що і ззовні будівлі. Також брудно, на підлозі лежать залишки штукатурки, що відпала. Ще одна кімната відокремлена та оздоблена гіпсокартоном та листами ДСП, матеріал вицвілий та облущений. Підлога покрита лінолеумом, який стертий, пробитий та місцями розірваний. Штучне освітлення відсутнє.

На території Інституту також знаходиться спортивний майданчик, який не використовується. Майданчик обнесений сіткою в металевому каркасі. Сітка в дірках, опори каркасу погнуті та містять достатні щілини. Огорожа майданчику, баскетбольні стійки, бруси, колоди, гімнастичний комплекс покриті корозією. Візуально спортивне обладнання протягом довгого часу не фарбувалось. Майданчик покритий спеціальним покриттям, яке втратило свої властивості, має тріщини, рвані краї, вибоїни.

Усі прибудови перебувають у занедбаному стані, а саме: металеві конструкції та металеве полотно стін та дверей покриті корозією, фарба облущена, дверні коробки крихкі, шифер містить сліди іржі та грибка. Шифер потрісканий та місцями взагалі відсутній. Всередині прибудов та складу знаходиться різний мотлох, частини меблів, непридатні до подальшого використання дерев’яні дошки, віконні рами, лампи, будівельні матеріали та інше.

Гаражі автомобілів цегляні, на  фасаді  присутній  грибок,  локальні обрушення цегли та цементу. Деякі металеві ворота ззовні підфарбовані, а на інших місцями фарба облущена.

Станом на 10.09.2018 в гаражах перебували автомобілі РАФ 2203, ГАЗ 3110, ГАЗ 3102. Зі слів співробітників Інституту автомобіль Skoda Octavia та Волга чорного кольору на момент огляду перебували на виїзді. Слід зазначити, що станом на 10.09.2018 відповідно до автоматизованої системи «Юридичні особи» на балансі ДНУ «ІМЗО» перебувають також автомобілі ВАЗ 21053 у кількості 2 од. та ЗАЗ 1102, проте на момент огляду у наявності вказаних автомобілів не виявлено.

Територія Інституту огороджена бетонною та металевою огорожею. За територію здійснюється будівництво житлових будинків. Проїжджі та пішохідні місця території мають асфальтоване покриття, яке загалом у задовільному стані, проте потребує часткового відновлення. На території є місце відпочинку, ростуть дерева та кущі, трава потребує скошування, а бордюри підфарбовування.

Також на території Інституту знаходиться будівля трансформаторної підстанції та витяжка столярної «Циклон», які станом на 10.09.2018 відсутні у відомостях про нерухоме державне майно в автоматизованій системі «Юридичні особи».

Таким чином, будівлі та споруди потребують ремонту. Система вентиляції та протипожежного захисту потребує професійного огляду на технічний стан. Приміщення майстерень, теплиці та спортивного залу використовуються не за призначенням та неефективно.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, зокрема, організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти.

14.09.2017 Інститут звернувся щодо надання згоди на оренду (погодинне використання) приміщень третього поверху адміністративної будівлі площею 97,0 кв. м для проведення тренінгів з підготовки керівних, педагогічних кадрів для роботи з інноваційними технологіями. МОН надало згоду на передачу в оренду вищезазначених площ. При цьому, керівництво Інституту з 2016 року не зверталось з приводу надання вільних (незадіяних в робочому процесі) приміщень будівель та споруд, наприклад, майстерні, в оренду чи передачі на баланс іншого суб’єкту господарювання.

За даними автоматизованої системи «Юридичні особи» станом на 06.09.2018 до складу майнового комплексу будівель та споруд бази відпочинку «Таврія» входять:

 1. Павільйон ПЗО загальною площею 16,2 кв. м (інвентарний номер 101300016).
 2. Павільйон ПЗО загальною площею 16,2 кв. м (інвентарний номер 101300017).
 3. Водонапірна башня загальною площею 5,2 кв. м (інвентарний номер 101300012).
 4. Трансформатор загальною площею 2,2 кв. м (інвентарний номер 101300014).
 5. Електронасос (інвентарний номер 101300015).
 6. Будиночок на металевому каркасі загальною площею 25,6 кв. м (інвентарний номер 101300007).
 7. Будиночок на металевому каркасі загальною площею 20,0 кв. м (інвентарний номер 101300008).
 8. Будиночок на металевому каркасі загальною площею 20,0 кв. м (інвентарний номер 101300009).
 9. Будиночок на металевому каркасі загальною площею 20,0 кв. м (інвентарний номер 101300010).
 10. Будиночок на металевому каркасі загальною площею 25,6 кв. м (інвентарний номер 101300011).
 11. Садовий  будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300021).
 12. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний  номер 101300022).
 13. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний  номер 101300023).
 14. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний  номер 101300024).
 15. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний  номер 101300025).
 16. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300026).
 17. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300027).
 18. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300028).
 19. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300029).
 20. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300030).
 21. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300031).
 22. Садовий будиночок загальною площею 32,0 кв. м (інвентарний номер 101300032).
 23. Побутове приміщення загальною площею 14,1 кв. м (інвентарний  номер 101300018).
 24. Побутове приміщення загальною площею 14,8 кв. м (інвентарний номер 101300019).
 25. Побутове приміщення загальною площею 14,8 кв. м (інвентарний номер 101300020).

Згідно зі свідоцтвом про право власності від 19.07.2007 серії САВ №230842 до складу майнового комплексу будівель та споруд бази відпочинку «Таврія» входять:

 1. Павільйон А, загальною площею 280,3 кв. м;
 2. Будинок побутових приміщень Б, загальною площею 5,2 кв. м;
 3. Будинок побутових приміщень В, загальною площею 61,4 кв. м;
 4. Будинок побутових приміщень Г, загальною площею 61,4 кв. м;
 5. Садовий будинок Д, загальною площею 35,6 кв. м;
 6. Садовий будинок Е, загальною площею 35,6 кв. м;
 7. Будинок Є, загальною площею 13,2 кв. м;
 8. Будинок Ж, загальною площею 13,2 кв. м;
 9. Будинок 3, загальною площею 13,2 кв. м;
 10. Будинок И, загальною площею 13,2 кв. м;
 11. Будинок І, загальною площею 35,6 кв. м;
 12. Садовий будинок Ї, загальною площею 35,6 кв. м;
 13. Садовий будинок К, загальною площею 35,6 кв. м;
 14. Садовий будинок Л, загальною площею 35,6 кв. м;
 15. Садовий будинок М, загальною площею 35,6 кв. м;
 16. Садовий будинок Н, загальною площею 35,6 кв. м;
 17. Садовий будинок О, загальною площею 35,6 кв. м;
 18. Садовий будинок П, загальною площею 35,6 кв. м;
 19. Садовий будинок Р, загальною площею 35,6 кв. м;
 20. Садовий будинок С, загальною площею 35,6 кв. м;
 21. Садовий будинок Т, загальною площею 35,6 кв. м;
 22. Туалет Т, загальною площею 14,3 кв. м;
 23. Літній душ Ф, загальною площею 21,0 кв. м.

Дані  автоматизованої системи  «Юридичні особи» не збігаються з даними зазначеними у свідоцтві про   право власності від 19.07.2007 серії САВ №230842. Також, до огляду надано акт на право постійного користування землею площею 1,3 га. від 26.03.1998 II-ХС №001894.

У ході огляду встановлено:

База відпочинку «Таврія» знаходиться на березі моря, вхід до якого крутий, обривчастий. Територія бази занедбана, хаотичні засадження, деякі дерева сухі, трава не скошена. Пішохідні доріжки до будиночків та їдальні вимощені тротуарною плиткою, яка зношена, має відколи, тріщини, заросла травою. Спортивне обладнання (бруси, тенісний стіл, тощо), що знаходиться на території бази поржавіло та поломане. На території знаходиться несправний автомобіль УАЗ-23082, який повністю покритий іржею, скло та фари розбиті, шини спущені, кузов дерев’яний облущений. Територія огороджена ржавим металевим забором з сітки.

Садові будиночки (12 од.) та будиночки на металевому каркасі (5 од.) побудовані з дерева, яке місцями трухляве та уражене гниллю. Садові будиночки мають трикутну форму. Віконні рами та двері трухляві, в деяких будиночках розбите віконне скло. Фарба на будинках облущена. Покриття даху з шиферу, який фізично зношений, має тріщини покритий мохом та грибком.

Всередині одного з садових будиночків брудно, багато пилу та піску. Стоять старі розкладні ліжка з потертостями. Стіни та стеля оббиті деревом, на стінах видряпані слова.

Всередині будиночка на металевому каркасі знаходяться старі ліжка, стіл, стільці, тумба, вішалка для одягу, холодильник. Стіни приміщення, підлоги, підвіконня пофарбовані.

Інші будиночки для відпочинку зачинені, до огляду не надавались.

У павільйоні розміщена їдальня, яка складається з двох залів, кухні, хліборізочної, м’ясного цеху, овочевого цеху, комори, холодильної камери, побутової кімнати. До основної будівлі прибудовані пральня, сторожка, комора з окремими входами.

Будівля їдальні побудована зі змішаних матеріалів: цегли, металевих конструкцій. Металеві конструкції ржаві, облущена фарба. Віконні рами дерев’яні, трухляві та гнилі, віконне скло місцями потріскане. Металеві полотна фасаду викривлені та покриті корозією. Облицювальна плитка біля центрального входу потріскана, а місцями відсутня. Вхідні двері центрального входу подвійні металеві покриті корозією зі скляними вставками, проте, в одній половині дверей скло відсутнє і замінене на лист ДСП. Фасад цегляної частини будівлі містить тріщини, місцями (біля даху) цегла відпала.

Підлога в їдальні (одна з залів), побутових приміщеннях, цехах, коридорах, кухні покрита плиткою, яка містить сліди руйнування, потертості, тріщини, а місцями навіть відсутня. В іншій залі знаходиться тенісний стіл, стільці, поломаний човен та інше майно. Підлога цього залу покрита ДСП, яке викривилось. Стеля залів з дерев’яних пофарбованих дощок. Стіни оббиті пофарбованим ДСП, яке викривилось та відстало від стін.

В інших приміщеннях їдальні стоїть старе іржаве обладнання. Скрізь бруд, пісок, павутиння, місцями грибок. Стіни цих приміщень на 3/4 покриті плиткою та на 1/4 штукатуркою. Штукатурка потріскана та обвалена. Плитка також містить тріщини, відколи. Оглянувши будівлю можна сказати, що будівля не відповідає санітарним вимогам для їдальні. Світло та опалення відсутнє.

Прибудови до їдальні в занедбаному стані, стоять на землі (без підлоги), балки ураженні гниллю, трухляві, штукатурка на стінах осипалась, в спорудах різний мотлох, речі сторожа, скрізь павутиння та бруд.

На території бази відпочинку також стоїть дерев’яна споруда в занедбаному  стані, яка не рахується  на балансі Інституту (відсутня в базі “Юридичні особи», відсутній техпаспорт на споруду, та не зазначена у свідоцтві на право власності). Доступу до споруди не було, оскільки вона заросла деревами.

Таким чином, база відпочинку «Таврія» фактично не функціонує. Опалення та світло відключене. Доступ до більшої частини будівель неможливий у зв’язку з заржавілими замками. Їдальня не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ураховуючи стан будівель, споруд, території база «Таврія» не підходить для проживання (відпочинку).

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, зокрема, організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти.

Відповідно до пункту 1.2 наказу МОН від 19.01.2009 №23 «Щодо запровадження автоматизованої системи «Юридичні особи» в навчальних закладах і установах МОН» відповідальність за  ведення Реєстру об’єктів державної власності, що належить юридичній особі (навчальному закладу  чи установі), покладено на керівника.

Крім того, відповідно до пункту 1.4 наказу МОН від 29.12.2011 №1588 «Щодо упорядкування обліку юридичних осіб» відповідальність за надання та достовірність даних про об’єкти державної власності, що юридичній особі, покладено на керівників юридичних осіб.

В автоматизованій системі «Юридичні особи» внесені недостовірні дані щодо будівель, споруд та земельної ділянки (невірні площі, назви, кількість). Не здійснено заходів щодо перереєстрації майна, а саме: у свідоцтві про право власності від 19.07.2007 зазначено, що майновий комплекс будівель та споруд бази відпочинку «Таврія» перебуває в оперативному управлінні Державної наукової установи Інституту інноваційних технологій і змісту; Державний акт на право постійного користування землею від 26.03.1998 видано Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

Будівлі та споруди знаходяться у занедбаному стані, керівництвом Інституту не проявлено ініціативи стосовно вирішення питання стосовно використання цього майна, зокрема, проведення ремонту, списання, передачі бази відпочинку «Таврія» на баланс іншого суб’єкту господарювання.

 

Перевірка та аналіз порядку витрат/наповнення спецфонду ДНУ «ІМЗО»

Кошторисами ДНУ «ІМЗО» за КПКВК 2201180 на 2017-2018 роки надходження коштів за спеціальним фондом кошторису не затверджувались.

Відповідно до кошторису ДНУ «ІМЗО» за КПКВК 2201170 на 2017 рік Інститутом заплановано отримати у відповідному періоді за спеціальним фондом кошторису кошти у сумі 76700,0 гривень.

Відповідно до Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2017 рік за КПКВК 2201170 у відповідному періоді до ДНУ «ІМЗО» надійшло коштів в сумі 7546,0 грн, в тому числі оплата за вторсировину в сумі 442,0 грн, оплата за металобрухт – 6384,0 грн та оплата за макулатуру –  720,0 гривень.

Відповідно до вказаного звіту станом на 01.01.2017 в ДНУ «ІМЗО» наявний залишок коштів у сумі 160248,38 гривень.

Слід зауважити, що це є залишок невикористаних коштів спеціального фонду кошторису у сумі 354,6 тис. грн, отриманих як плата за послуги Інститутом інноваційних технологій та передані в 2015 році ДНУ «ІМЗО» за погодженням головного розпорядника бюджетних коштів – МОН.

Отримані за 2017 рік кошти та залишок коштів Інститутом використано на оплату поточних видатків (оплату послуг, у тому числі комунальних).

Недоліків з питання використання Інститутом коштів спеціального фонду дослідженням не встановлено.

Відповідно до кошторису Інституту модернізації за КПКВК 2201170 на 2018 рік Інститутом заплановано отримати у відповідному періоді за спеціальним фондом кошторису кошти у сумі 1249600,0 гривень.

Відповідно до Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4 -1д) за II квартал 2018 року за КПКВК 2201170 у відповідному періоді до Інституту надійшло коштів в сумі 29126,19,0 грн, в тому числі орендна плата в сумі 474,94 грн, відшкодування земельного податку – 28651,25 гривень.

Відповідно до вказаного звіту станом на 01.01.2018 в Інституті наявний залишок коштів у сумі 102421,96 гривень.

Отримані за II квартал 2018 року кошти та залишок коштів Інститутом використано на оплату поточних видатків (оплату послуг, у тому числі комунальних).

Недоліків з питання використання Інститутом коштів спеціального фонду дослідженням не встановлено.

Водночас, в ході роботи робочої групи встановлено, що відповідно до структури та штатних розписів Інституту у період дослідження до складу Інституту входить структурний підрозділ «База «Таврія» із штатною чисельністю працівників 3 одиниці, що утримується за загальним фондом кошторису.

Згідно з наданими до робочої групи документами підрозділ «База «Таврія» діяльність не здійснював. За усними поясненнями заступників директора ДНУ «ІМЗО» підрозділ «База «Таврія» діяльність не здійснював в зв’язку з відсутністю в Інституті коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт для якісної та ефективної діяльності підрозділу «База «Таврія».

Окрім того, відповідно до положень Статуту Інституту здійснення ДНУ «ІМЗО» діяльності щодо надання послуг з оздоровлення чи функціонування «Бази «Таврія» не передбачено.

При цьому, відповідно до наданих Інститутом штатних розписів, фінансової та бюджетної звітності, «База «Таврія» працює цілорічно. Однак, в Інституті відсутні накази щодо визначення сезонності роботи «Бази «Таврія», вартості проживання у будинках на добу.

Тобто, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримується підрозділ бюджетної установи, який фактично не функціонує.

Слід зауважити, що Інституту надано право залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством та передбачені у п. 4 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796. При цьому, що при проведенні дослідження даної проблеми Інститутом не надано жодних документів щодо вжиття заходів для врегулювання вказаного питання.

Таким чином, у зв’язку із здійсненням малоефективних дій керівництва ДНУ «ІМЗО» втрачає можливості збільшення надходження коштів до спеціального фонду Інституту.

 

Висновки

За результатами проведення комісійного дослідження ДНУ «ІМЗО», враховуючи виявлені недоліки у діяльності Інституту, робочою групою для здійснення дослідження діяльності ДНУ «ІМЗО» встановлено, що існуюча система внутрішнього управління, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу повноважень та обов’язків є недосконалими і потребують суттєвих змін.

З огляду на те, що відповідно до розділу 4 Статуту основними видами діяльності є наукова, науково-організаційна та навчально-методична, якісний склад працівників установи потребує суттєвого посилення.

У зв’язку з недосконалою побудовою структури та штатного розпису Інституту є доцільним вирішення питання про проведення оптимізації структурних підрозділів, що відповідають за розвиток сфери інформаційних технологій, виключення наявного дублювання функцій, а також штатної чисельності за рахунок впровадження інформаційних технологій в бізнес-процеси ДНУ «ІМЗО» (система електронного документообігу, система планування ресурсів підприємства (ERP система) та інші).

Що стосується розвитку інформаційних технологій, то доцільним вбачається застосування наступних рекомендацій:

 1. Розробити порядки визначення специфікацій, вимог та переліків до комп’ютерної техніки, ЕОР, електронних підручників, засобів дистанційного навчання та інших засобів навчання та навчального обладнання;
 2. Створити комісії з ЕОР та засобів навчання безпосередньо з фахівців ДНУ «ІМЗО» та інших фахівців (без залучення фахівців МОН) (лише після опрацювання матеріалів зазначеними комісіями передавати на опрацювання до МОН).
 3. Розробити та затвердити Концепцію цифровізації сфери освіти і науки;
 4. Подати на затвердження до МОН перелік та персональний склад секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій, підкомісій.

Крім цього, робочою групою рекомендується привести у відповідність Інструкцію з діловодства до вимог наказу МОН від 09.08.2013 №1140 «Щодо питань роботи з діловодства», зокрема, передбачивши окремі індекси для маркування різних видів наказів, та привести у відповідність до Інструкції з діловодства ведення кадрової документації.

Окремо варто зазначити, що з метою ефективного використання та забезпечення наповнення спеціального фонду Інституту вирішення потребує також питання подальшого використання об’єктів державної власності, які перебувають у сфері управління МОН, в тому числі, належна реєстрація у встановленому порядку об’єктів державної власності, що перебувають у сфері управління МОН, оновлення матеріально-технічної бази ДНУ «ІМЗО», проведення ремонтних робіт, експлуатація будівель та споруд згідно з цільовим призначенням.

З огляду на викладене, функціональний аналіз діяльності ДНУ «ІМЗО», здійснений робочою групою під час проведення комісійного дослідження, свідчить, що функції ДНУ «ІМЗО», що наразі здійснюються Інститутом, не в повній мірі відповідають потребам освітньої реформи.

Відтак, з метою забезпечення належного та якісного впровадження освітньої реформи виваженого управлінського рішення потребує питання щодо оптимізації структури ДНУ «ІМЗО», перегляду функціонального спрямування установи та зміни напрямків її діяльності відповідно до потреб реформи освіти.

Голова робочої групи для здійснення дослідження діяльності ДНУ «ІМЗО» Р.В. Греба

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *